Obchodní podmínky — Duratec

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Duratec, s.r.o.

Vážení zákazníci, 
v této části naleznete informace, které jsou svou povahou zásadní pro uzavření obchodu mezi Vámi, kupujícími a námi, společností Duratec s.r.o.

Základní údaje o prodávajícím

Provozovatelem e-shopu na www.duratec.cz a www.duratec.eu je firma Duratec, s.r.o.

Duratec, s.r.o.
Čemínská 17
330 33  Město Touškov

IČO: 25209493       DIČ : CZ25209493
Zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8816

Kontaktní údaje:
tel.: +420 377 243 512
fax: +420 377 921 377
e-mail: duratec@duratec.cz

Bankovní spojení:
č.ú.:   639772001
kód banky:  5500 

IBAN: CZ03 5500 0000 0006 3977 2001
SWIFT / BIC: RZBCCZPP

Společnost Duratec s.r.o. je registrovaným plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na www.duratec.cz a www.duratec.eu jsou konečné prodejní ceny včetně DPH.

 

1. Objednávka a zpracování získaných informací 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu na www.duratec.cz a www.duratec.eu jsou považovány za závazné. Pokud učiníte objednávku zboží za cenu na našich webových stránkách, nemůžeme ji bez Vašeho souhlasu měnit a jsme zavázáni objednávku za tuto kupní cenu vyřídit. Podmínkou však je, že takováto objednávka musí být z naší strany potvrzena, tj. objednávka se stává závaznou až po našem potvrzení a to telefonicky nebo emailem. Automaticky vygenerovaný email s potvrzením o přijetí objednávky je pouze reakcí na přijetí Vaší objednávky k vyřízení.

Kupující s odesláním objednávky potvrzuje, že přečetl a souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zároveň bere na vědomí, jaká získaná data z objednávkového formuláře zpracuje a použije prodávající Duratec, s.r.o. pro potřeby, vyřízení objednávky a odeslání zásilky.

Kupující bere na vědomí, že jím sdělená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem - objednávkou, může být využita k zasílání obchodních sdělení společnosti DURATEC, s.r.o. s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si kupující nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může zrušit zasílání obchodních sdělení zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu  duratec@duratec.cz.

Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679 a zák. 101/2000 Sb., ve zněmí pozdějších přepisů.

Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu Duratec, s.r.o. (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

 

2. Dodací termíny

Termín dodání je vždy orientačně uveden u každého modelu rámu. Vzhledem k výrobnímu charakteru společnosti Duratec, s.r.o. a vzhledem k vysokým požadavkům zákazníků na originalitu Vám rádi zodpovíme dotaz na přesný termín dodání.

Všeobecně platí: 

alu rám

3 – 4 týdny ode dne objednávky 

alu-karbon rám

4 – 5 týdnů ode dne objednávky

celokarbonové rámy

vždy potvrzujeme individuálně dle kapacity ve výrobě  

ostatní zboží skladem

1 – 4 dny ode dne objednávky

zboží upravené na zakázku

4 – 5 týdnů ode dne objednávky 


3. Způsob platby a možnosti dodání zboží

Výrobní společnost Duratec, s.r.o. řídí výrobu přesně podle zadaných zakázek. Každý rám je originál a je zadáván do výroby již se jménem svého zákazníka. Právě z tohoto důvodu, je-li rám specifický např. velikostí dle systému FOG, podpisem – logem zákazníka na rámu, geometrií, požadavkem na osazení či navářku, je na toto zboží vyžadována zálohová platba minimálně ve výši hodnoty rámu. Zbylé komponenty jsou-li standardní, běžně prodávané společností Duratec, s.r.o., není obvykle nutné je zálohovat. Přijatá záloha je při konečné fakturaci odečtena z výsledné ceny zakázky, která je potvrzena na Vaší objednávce.

Zálohová platba na Váš rám ve výši ceny rámu

Převodem do pěti dnů od potvrzení objednávky dle vystavené faktury nebo osobně hotově při objednávce.

Doplatek kola – konečná fakturace

Převodem před odesláním, hotově při osobním odběru, či na dobírku při zaslání balíkovou službou Geis Parcel CZ, GLS, nebo Českou poštou.

Preferovaný způsob platby a možnosti dodání zboží si kupující vybírá dle nabízených možností přímo při objednání zboží v e-shopu.

Dodání zboží

Zboží je možné převzít osobně a zaplatit, nebo doplatit v hotovosti v naší provozovně.

Placené zasílání zboží po České republice

Zboží objednáte standardním způsobem, při vyplňování objednávkového formuláře zvolíte Českou republiku a zvolíte si z nabízených možností balíkových služeb Geis Parcel CZ, GLS nebo České pošty.

Placené zasílání zboží do Slovenské republiky

Zboží objednáte standardním způsobem, při vyplňování objednávkového formuláře vepíšete do kolonky STÁT – Slovenská republika. Další proces je závislý na zvolení druhu přepravy. Doprava zboží na území Slovenské republiky balíkem některé z balíkových služeb Geis Parcel CZ, UPS, nebo České pošty, doručení 3 – 5 pracovních dnů a platba dopředu převodem na náš účet u RB a.s.. Platit lze jak v měně CZK tak v měně EUR. (překliknutím do AJ verze získáte aktuální cenu v EUR).

Placené zasílání zboží do ostatních zemí

Zboží objednáte standardním způsobem, při vyplňování objednávkového formuláře zvolíte příslušnou zemi a zvolíte si z nabízených možností balíkových služeb Geis Parcel CZ, UPS, České pošty, případně zvolíte „Individuální“ způsob a bude pro Vás následně kalkulována cenová nabídka na přepravu do Vámi požadovaného místa doručení.

Převzetí zboží od přepravce

Kupující je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít. Jeví-li zásilka zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození, je zákazník povinen převzetí zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena nepoškozená.

Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat u přepravce nejpozději do 24 hodin od doručení. V případě, že není výtka o poškození do přepravního listu doplněna-zapsána, není možné reklamovat způsob přepravy a činit nároky na náhradu škody způsobenou během přepravy! Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena nepoškozená.

4. Záruka na zboží, reklamační řád

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. U výrobků zn. Duratec je délka záruky uvedena v Záručním listě.

Záruční podmínky pro výrobky zn. DURATEC 

Firma Duratec poskytuje na zakoupený rám, záruku, jejíž délka trvání je uvedena v tomto záručním listě. V době trvání této záruky budou na náklady firmy odstraněny případné závady, které by se na rámu vyskytly a jejichž příčinou je vada materiálu, jeho zpracování, vada povrchové úpravy či nesprávná montáž výrobce. Reklamace, které mají charakter odstranitelné závady, se vyřeší opravou, výměnou nebo seřízením vadné součásti, nikoliv výměnou nebo vrácením výrobku. Reklamace, které mají charakter neodstranitelné závady, se vyřeší výměnou výrobku. Charakter závady posuzuje pouze výrobce. Opravou nebo výměnou bude zajištěna možnost dalšího řádného užívání výrobku zákazníkem a není proto možno poskytovat slevu z ceny výrobku. Posouzení reklamace a její vyřízení náleží výhradně výrobci. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným nebo nepřiměřeným používáním rámu, havárií, neodbornou opravou či montáží, nebo zásahy do stavby rámu. Při užívání výrobku je třeba dodržovat pokyny uvedené v návodu záručního listu. Nerespektování návodu je porušením podmínek záruky. V případě uplatnění záruky postupujte dle reklamačního řádu.

Reklamační řád

V případě reklamace řádně vyčistěte reklamovaný výrobek a odmontujte veškeré komponenty. Do reklamace je možné přijmout pouze čistý výrobek! Pro uznání záruky je zapotřebí splňovat následující podmínky:

1. předložit originál záručního listu – díl A,

2. doložit doklad o koupi výrobku,

3. mít registraci záručního listu - díl B (viz. Upozornění).

Bez splnění těchto náležitostí nelze záruku uplatnit a reklamace nemůže být přijata a uznána za oprávněnou! Reklamaci uplatňujte u prodejce, prostřednictvím něhož, jste výrobek zakoupil. Následné posouzení reklamace a její vyřízení náleží výhradně výrobci!

Upozornění:

Vyplněný a prodejcem potvrzený díl B záručního listu zašlete po zakoupení výrobku na adresu firmy Duratec, s.r.o. uvedenou na titulní stránce! Zasláním dílu B záručního listu zajistíte registraci výrobku u výrobce. V případě nákupu přímo od výrobce – firmy DURATEC, s.r.o., má zákazník registrovaný díl B automaticky. Záruční list je vždy součástí dodávky rámu, nebo kompletního kola.

Reklamace výrobku

Reklamace výrobku zn. Duratec tj. rámu jízdního kola podléhá stanovám společnosti Duratec s.r.o., kterými jsou záruční podmínky a reklamační řád.

U reklamovaného rámu musí být vždy přiložen vyplněný reklamační formulář, který je možné si stáhnout z těchto stránek v sekci ke stažení.

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 

5. Odstoupení od smlouvy

V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 1829, zák. 89/2012 Sb. (NOZ), dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu.

Právo na odstoupení se nevztahuje na zboží uvedené dle §1837 písm. d), zák. 89/2012 Sb. (zakázková stavba kola, výroba rámu, nebo zakázkové šití oblečení). Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili v naší provozovně prostřednictvím „osobního odběru“ bez ohledu na skutečnost, zda zboží objednali-rezervovali na našich stránkách www.duratec.cz nebo www.duratec.eu , telefonicky nebo e-mailem, či nikoliv.  

Kupující je povinen při využití práva na odstoupení od smlouvy o této skutečnosti informovat prodávajícího Duratec, s.r.o. a to elektronicky na emailovou adresu duratec@duratec.cz nebo písemně v sídle firmy. Při odstoupení je nutno uvést číslo objednávky (variabilní symbol faktury), datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Dále je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na zaslání zboží, náklady na balné. 

Prodávající Duratec, s.r.o. je oprávněn odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky kupujícímu je 14 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu Duratec, s.r.o.

Takto vracené zboží nesmí být poškozeno, nesmí nést známky použití (zboží nebylo namontováno, použito, nošeno) a musí být vráceno v původním obalu (včetně etiket a visaček, které nesmí být ze zboží odstraněny). Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením, přeměnou dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku – nebude přijato a prodloužíte tím dobu vyřízení. Neoznámené zásilky nebudou přijaty!

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím Duratec s.r.o. a zákazníkem. 

Prodávající Duratec s.r.o. si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.duratec.cz a www.duratec.eu   

PRÁVNÍ DOLOŽKA

I. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky uveřejněné na www.duratec.cz a www.duratec.eu jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Prameny právní úpravy jsou dostatečně uvedeny. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad.

Bližší podrobnosti o nakupování, platbě naleznete v našich obchodních podmínkách. Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivní právní úpravou. Pokud není něco upraveno v našich obchodních podmínkách, je jedním z pramenů Občanský zákoník 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení týkající se právního úkonu a kupní smlouvy.

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel.

Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zák. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Informace a popisky u položek v katalogu jsou vytvářeny ze zdrojů dodaných dovozci. Firma Duratec, s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za jejich technickou a věcnou nepřesnost. 

Dále naše firma nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nepřesným poskytnutím informace týkající se výrobků. Nabídka zboží za uvedené ceny je závazná do té doby, pokud není na webových stránkách firmy Duratec, s.r.o. uvedena nabídka a cena jiná.

II. Copyright

Webové stránky, jejich jakákoliv část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému, takto vyhotovené obchodní podmínky a doména www.duratec.cz a www.duratec.eu jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem kopírována nebo jinak využita.

V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle zákona 121/2000 Sb. Upozorňujeme, že jakmile budeme přesvědčeni o porušení výše uvedeného předpisu, zcela jistě svých práv využijeme!  

Aktualizace 25.5.2018

Používáme sušenky
Pro vylepšení vašeho zážitku při procházení webu používáme cookies [sušenky].
Velmi nám také pomáhají v efektivnějším prodeji.
Nastavení cookies
X
Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem, pomocí kterého si webové stránky zapamatují informace nebo zaznamenají aktivitu uživatele při prohlížení. Používáme je, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Jejich povolením nám pomůžete v jejich vylepšování a efektivnějšímu prodeji.
Tyto cookies jsou vyžadovány pro správnou funkčnost našich webových stránek a v našem systému je nelze vypnout.

Dotčené služby:
_GRECAPTCHA - Cookies pro ochranu proti spamu
PHPSESSID, user_pref, last-product-category, collapse-filter - Systémové Cookies
Tyto cookies jsou určené pro analýzu výkonu webu a pomáhají nám zlepšovat služby a obsah který vám nabízí.

Dotčené služby:
Google Analytics
HotJar
Tyto cookies jsou určené pro cílenou reklamu na nemovitosti, které by Vás mohli v budoucnu zajímat. Tyto marketingové soubory cookie budou použity pouze s vaším souhlasem.

Dotčené služby:
Google Ads
Seznam.cz
Facebook