GDPR — Duratec

GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Zásady ochrany osobních údajů společnosti DURATEC, s.r.o.

Vážení zákazníci,
v této části naleznete informace, jaké konkrétní osobní údaje od Vás zpracováváme, k jakému účelu, jak s nimi zacházíme a jak k jejich ochraně přistupujeme.

1. Základní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel e-shopu na www.duratec.cz a www.duratec.eu - společnost Duratec, s.r.o.

Duratec, s.r.o.
Čemínská 17 IČO: 25209493 DIČ: CZ252090493
330 33 Město Touškov Zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8816

Kontaktní údaje:
tel.: +420 377 243 512 ID datové schránky: 2t42jfh
fax: +420 377 921 377
e-mail: duratec@duratec.cz

Bankovní spojení:
č.ú.: 639772001 IBAN: CZ03 5500 0000 0006 3977 2001
kód banky: 5500 SWIFT / BIC: RZBCCZPP

(dále jen Správce)

Osobnímí údaji jsou zejména jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační číslo – IČO, daňové identifikační číslo – DIČ

(dále jen )

Poskytovatel osobních údajů je fyzickou osobou, podnikající nebo nepodnikající, která nakupuje od Správce zboží a služby, případně požaduje doplnit informace, které k uzavření obchodu nemá, nebo potřebuje upřesnit (dotaz prostřednictvím formuláře „Napište nám“), nebo poptává zboží ( prostřednictvím webového formuláře „Nezávazně poptat“) .

(dále jen Poskytovatel)

2. Zpracování získaných informací

Správce při zpracování OÚ postupuje v souladu zejména s následujícími právními předpisy:
- Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení EU“)
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
- případně v souladu s dalšími právními předpisy
V souladu s platnými právními předpisy a to za účelem prodeje zboží a služeb, za účelem poskytnutí informací o výrobcích a službách, za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování OÚ je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování dokumentace po delší dobu.

OÚ poskytnuté Poskytovatelem v žádném případě nesdělujeme žádné třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu Duratec, s.r.o. (např. sdělení doručovací adresy přepravci, předávání nezbytných OÚ prostřednictvím platební brány, vedení účetnictví apod.). Nad rámec uvedeného předávání může docházet k dalšímu předávání v případě poskytnutí nezbytné součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, na základě soudního rozhodnutí, kontrolním orgánům státní správy apod.

Na základě volby jiné země doručení, než je Česká republika, může dojít k předávání OÚ do zemí EU, nebo do zemí mimo EU. Důvodem je splnění smluvních povinností – doručení zásilky.

3. Obchodní sdělení

Na Vaši emailovou adresu Vám mohou být zasílána obchodní sdělení na základě § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej sami neodmítnete. Pokud se kdykoli rozhodnete, že nemáte zájem přijímat naše e-mailová sdělení, postupujte podle odkazu na odhlášení, který najdete v dolní části každého e-mailového sdělení.

4. Cookies

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, používáme dva různé typy souborů cookie pro optimalizaci vašeho nakupování online:
(1) Dočasné soubory cookie sledují vaše návštěvy na našich webových stránkách a analyzují různé vzorce využití. Umožňují shromažďovat data pro optimalizaci našich webových stránek personalizací a zdokonalením struktury využití. Tyto soubory cookie se po opuštění naší stránky automaticky odstraní.
(2) Trvalé soubory cookie zůstanou na vašem počítači delší dobu, aby umožnily personalizační a registrační služby pro budoucí návštěvy. Tyto soubory cookie jsou po určitém čase automaticky smazány a uživatel je také může kdykoli ručně smazat.
Všechny soubory cookie používané tímto serverem jsou používány v souladu se současnou Evropskou směrnicí č. 2009/136/EC.
Soubory cookie můžete kdykoli smazat; můžete však ztratit veškeré informace, které vám umožňují rychlejší a efektivnější přístup k webu, včetně nastavení personalizace.

Zajistěte, aby byl váš internetový prohlížeč aktuální, a obraťte se na nápovědu a pokyny poskytnuté vývojářem internetového prohlížeče, pokud si nejste jisti, jak upravit nastavení ochrany osobních údajů.

Odmítnutí souborů cookies
Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

5. Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním OÚ

Vaše údaje můžete kdykoliv opravovat po přihlášení do uživatelského profilu zákazníka. V souvislosti s nařízením EU máte právo:
- požadovat od Správce přístup k Vašim OÚ, jaké údaje jsou zpracovávány
- na opravu Vašich OÚ
- na výmaz Vašich OÚ (pokud není výmaz v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy Správce)
- na omezení zpracování Vašich OÚ
- vznést námitku proti zpracování Vašich OÚ
- právo na přenos OÚ na jiného Správce

V případě, že by se Poskytovatel domníval, že Správce provádí zpracování OÚ v rozporu s udělenými souhlasy, nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, může nás kontaktovat na e-mail: administrativa@duratec.cz, nebo můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré žádosti o uplatnění práva v souvislosti se zpracováním OÚ je možné podat osobně v sídle Správce, prostřednictvím datové schránky, dopisu s úředně ověřeným podpisem žadatele, nebo e-mailem, kde je připojen kvalifikovaný elektronický podpis žadatele.

Uplatní-li Poskytovatel právo dle tohoto článku, je Správce povinen odpovědět do 1 měsíce ode dne podání žádosti. V složitějších případech je Správce oprávněn rozhodnout o prodloužení lhůty až na 3 měsíce ode dne podání.

Správce je oprávněn v případě opakované, nedůvodné, nebo šikanózní žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných OÚ účtovat poplatek za administrativní náklady na zpracování a předání, nebo odeslání odpovědi.

Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných OÚ je možné stáhnout zde: Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích.pdf

6. Závěrečné informace

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři asistenta jednatele každý pracovní den od 8:00 do 9:00, případně na základě předchozí dohody i mimo uvedenou dobu.

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 377 243 512, případně na emailu administrativa@duratec.cz


Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

Používáme sušenky
Pro vylepšení vašeho zážitku při procházení webu používáme cookies [sušenky].
Velmi nám také pomáhají v efektivnějším prodeji.
Nastavení cookies
X
Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem, pomocí kterého si webové stránky zapamatují informace nebo zaznamenají aktivitu uživatele při prohlížení. Používáme je, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Jejich povolením nám pomůžete v jejich vylepšování a efektivnějšímu prodeji.
Tyto cookies jsou vyžadovány pro správnou funkčnost našich webových stránek a v našem systému je nelze vypnout.

Dotčené služby:
_GRECAPTCHA - Cookies pro ochranu proti spamu
PHPSESSID, user_pref, last-product-category, collapse-filter - Systémové Cookies
Tyto cookies jsou určené pro analýzu výkonu webu a pomáhají nám zlepšovat služby a obsah který vám nabízí.

Dotčené služby:
Google Analytics
HotJar
Tyto cookies jsou určené pro cílenou reklamu na nemovitosti, které by Vás mohli v budoucnu zajímat. Tyto marketingové soubory cookie budou použity pouze s vaším souhlasem.

Dotčené služby:
Google Ads
Seznam.cz
Facebook