AFCF — Technologie — Duratec

Technologie

AFCF

Popis technologie

AFCF je zkratka počátečních písmen z anglického Accurately Fitted Continuous Fiber, což v překladu znamená Přesně Umístěné Nepřerušované Vlákno. Jedná se o výrobní technologii pro výrobu kompozitových monokoků. Tato technologie výroby byla vyvinuta Vývojovým Centrem Duratec a celosvětově předčila všechny zpracovatele karbonových vláken v cyklistickém odvětví. AFCF umožňuje vyrobit monokok se změnou geometrie tj. monokok na míru!

Znázornění AFCF technologie

Porovnání:

1. Klasická metoda výroby konkurenčních rámů se zakládá na velké ocelové formě, do níž jsou kladena vlákna. Těžko si představit, že v případě rámu na míru, bude někdo navrhovat a následně vyrábět novou pětisetkilovou formu kvůli výrobě jednoho kusu rámu. Síla revoluční technologie AFCF spočívá v tom, že Vám nabízí změnu geometrie monokoku dle požadavku. Měnit lze úhly i délky trubek dle optimalizace geometrie.  

2. Díky této progresivní metodě výroby je možné nabídnout již v základní nabídce celkem 15 standardních velikostí oproti konkurenčním pěti velikostem označených S, M, L, XL event. XL ! V samotném rozsahu nabídky již lze mluvit o rámu na míru! 

3. AFCF dosahuje vysoké vnitřní čistoty rámu, což si zákazník může snadno ověřit přes otvor uvnitř  hlavové trubky. AFCF vylučuje jakýkoli zbytečný materiál v místech spojů trubek, konce trubek prakticky neexistují. Vlákna jsou kladena průběžně i v oblastech, kde bychom očekávali spoj - pro lepší představu v oblastech, kde je u hliníkových rámů svar. Průběžným vláknem položeným v nejvíce namáhaných místech zajišťuje technologie vysokou pevnost a tuhost. 

4. 90% rámu je tvrzeno najednou, čímž je minimalizováno množství lepených míst, pravděpodobnost rozlepení i hmotnost. Díky tomu naopak dosahuje svých maximálních hodnot pevnost.  

5. Díky AFCF, návrhu skladby jednostlivých střihů a směru položení vláken monokok dosahuje velmi vysoké tuhosti, což příznivě ovlivňuje jízdní vlastnosti rámu. Hmotnost monokoku vel. 56 cm = 950 gramů.