Broušené svary — Technologie — Duratec

Technologie

Broušené svary

Popis technologie

Rámy jsou ručně svařovány a svar je tvořen ve čtyřech krocích. V prvním kroku (obr. 1) probíhá spojení trubek bodováním. V druhém kroku (obr. 2) svařeč vytvoří svar po obvodu trubky. Dalším krokem je rozlití svarového kovu (obr.3). Po dokončení svařování je svar ručně obroušen (obr.4) a tím je odstraněno povrchové pnutí svaru a dosaženo velmi kompaktního vzhledu. V případě svařování rámů Duratec se nejedná se o klasickou housenku typickou pro svařování robotem, ale o kvalitní spojení trubek provařením, jímž vytvoříme opticky velmi elegantní spoj vysoké pevnosti. 

Broušení svaru

Technické informace pro zvídavé:

Metoda svařování TIG. Zkratka TIG pochází z angličtiny, znamená Tungsten Inert Gas a symbolizuje svařování wolframovou elektrodou (tungsten je anglicky wolfram) v ochranné atmosféře inertního (Inert) plynu (Gas). 

Výhoda metody TIG -  nejvýraznější výhodou TIG svařování je výborná kontrola nad svarovou lázní. TIG je precizní záležitost. Tím, že na rozdíl od jiných metod svařování elektrickým obloukem, nedochází k neustálému přísunu přídavného materiálu do lázně, může svářeč daleko lépe ovlivňovat svarovou lázeň a tím i vlastnosti svarového spoje. Přídavný materiál si svářeč do lázně přidává dle potřeby. Nedochází proto k tepelnému ovlivnění základního materiálu v tak širokém pásmu okolo svaru a naopak je možné dosáhnout velké hloubky závaru. To má mimo jiné i pozitivní vliv na tepelné deformace svarku. Navíc je možné přísun tepla do svaru efektivně regulovat. Z dalších pozitivních vlastností můžeme jmenovat příznivé tvarování svarové housenky na povrchu i v kořeni a dobré operativní vlastnosti TIGu v polohách. Zajímavá je také možnost svařování velice tenkých materiálů. Při TIG svařování je možné používat velmi malé proudy (od jednotek ampér) a z toho vyplývá možnost svařování opravdu velmi tenkých materiálů. V extrémních případech lze při použití speciálních zdrojů a hořáků svařovat i kovové fólie proudy menšími než 1A