Propagace high-tech produktů Duratec — Technologie — Duratec

Projekty EU

Propagace high-tech produktů Duratec

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007-2013 celkem 15 programů podpory. Jedním z programů podpory je program MARKETING, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů. 

Projekt „Propagace českých high-tech produktů Duratec“ spadá do podporovaného programu Marketing. Získané prostředky jsme využili na podporu produktů naší značky v zahraničí. Vzhledem k situaci na českém cyklistickém trhu jsme nuceni orientovat své výrobky a služby částečně na export. Za služby, které zákazníkovi poskytujemem formou konzultace a individuálního přístupu při stavbě jeho kola, jsou v zahraničí zákazníky mnohem lépe finančně ohodnoceny než na tuzemském trhu. I z tohoto důvodu jsme realizovali výstavu našich produktů v rámci veletrhu Bike Expo Munich 2011, kde jsme představili kompletní sortiment. Projekt byl ukončen v září 2011.

Katalog Duratec realizovaný v rámci projektu

Duratec katalogFotografie z výstavy Bike Expo 2011 v Mnichově

EU, Operační program Podnikání a inovace, MPO

Rádi bychom poděkovali Ministerstvu průmyslu a obchodu, realizační agentuře Czechinvest a EU za přidělení podpory. Byla a do budoucna i bude využita s principem maximální efektivnosti, za účelem poskytnutí nejvyšší možné užitné hodnoty pro zákazníka.