Propagace značky Duratec v zahraničí — Technologie — Duratec

Projekty EU

Propagace značky Duratec v zahraničí

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007-2013 celkem 15 programů podpory. Jedním z programů podpory je program MARKETING, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů. 

Projekt „Propagace značky Duratec na zahraničních trzích“ spadá do kategorie podporovaných programů ozn. MARKETING. Vzhledem k tomu, že společnost DURATEC exportuje zhruba polovinu svých výrobků do zemí EU, získali jsme finanční podporu na propagaci značky v zahraničí, kterou jsme použili na tvorbu katalogů (CZ/ENG a PL/NL).  Projekt byl ukončen v roce 2008.

Katalog Duratec 2008

EU, Operační program Podnikání a inovace, MPO

Rádi bychom poděkovali Ministerstvu průmyslu a obchodu, realizační agentuře Czechinvest a EU za přidělení podpory. Byla a do budoucna i bude využita s principem maximální efektivnosti, za účelem poskytnutí nejvyšší možné užitné hodnoty pro zákazníka.