Vývojové Centrum Duratec — Technologie — Duratec

Projekty EU

Vývojové Centrum Duratec

Díky projektu "Vývojové centrum Duratec" jsme vystavěli nové vývojové centrum naší společnosti a pořídili nejvyspělejší technologie. Podpora byla získána z projektu Potenciál  z Operačního Programu Podnikání a Inovace pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kladnému hodnocení ze strany EU předcházela unikátnost samotného projektu a vysoce stavěná skutečnost, že Duratec jako výrobce v oblasti cyklistiky doposud nepřesunul vývoj ani výrobu mimo Českou republiku. Takto nastavená strategie společnosti Duratec poskytuje mnoho konkurenčních výhod. Jednou z nich je nově vyvinutá technologie AFCF pro zpracování vysokomodulárních uhlíkových vláken. Cíl projektu a vývojového oddělení Duratec je tedy jednoznačně daný! Vyvíjet nové výrobní procesy a technologie, které budou i nadále posouvat celosvětové hranice technických možností jízdních kol, a to jak u karbonových, tak i hliníkových rámů. K cílům prioritním pak náleží vývoj celokarbonových rámů vyrobených z jednosměrného uhlíkového vlákna.

Duratec

Kam směřujeme: Uvědomujeme si, že v oboru, jakým je výroba rámů a montáž jízdních kol, jsou na nás kladeny ze strany zákazníků a výrobců komponent vysoké požadavky na neustálý vývoj produktů a inovace nejvyššího stupně, a to jak po stránce konstrukční, materiálové, tak i designové. Splňovat veškeré nároky trhu je časově a technicky velmi náročné. Projektem získané finanční prostředky nám umožňují na tyto požadavky trhu reflektovat, pružně reagovat a přicházet se stále novými myšlenkami a produkty. Za tímto účelem vyvinutá moderní technologie slouží k ověřování nově navrhovaných výrobních postupů a procesů. Projekt byl úspěšně ukončen v říjnu 2010.

EU, Operační program Podnikání a inovace, MPO

Rádi bychom poděkovali Ministerstvu průmyslu a obchodu, realizační agentuře Czechinvest a EU za přidělení podpory. Byla a do budoucna i bude využita s principem maximální efektivnosti, za účelem poskytnutí nejvyšší možné užitné hodnoty pro zákazníka.